ความเป็นมาของ Life skills Thailand

 About Us


○            จากการรวบรวมประสบการณ์จัดการอบรมและการสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการขยายและต่อยอดความสามารถเดิมที่มีอยู่หรือรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น หรือแม้กระทั่งการเพิ่มสัมพันธภาพที่ดีที่เอื้อต่อการสื่อสารและสร้างทีมเวิร์กในองค์กร ไลฟ์สกิลไทยแลนด์จึงก่อตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 2558 และสร้างสื่อสนับสนุนเครือข่ายความรู้ผ่านเวบไซต์
http://www.lifeskillsthailand.com เพื่อเพิ่มศักยภาพให้มากขึ้นและเครือข่ายการเรียนรู้ที่มากกว่า เหมาะสมกับทุกความต้องการของแต่ละองค์กร บริษัทและบุคคล ซึ่งนอกเหนือจากหลักสูตรที่เคยมีมา เรายังเพิ่มหลักสูตรการอบรมเพื่อสนับสนุนสัมพันธภาพอันดีในสถาบันครอบครัว ชีวิตคู่ และการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งเหมาะกับองค์กรในทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท องค์กรภาครัฐ เอกชนและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หรือกลุ่มบุคคลที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

 

วัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์

○            เราเชื่อว่าการเรียนรู้นอกจากจะไม่จำกัดอายุแล้วยังไม่จำกัดระดับการศึกษา และมนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงาน การเรียนรู้เพิ่มเติม ทักษะการจัดการ หรือการฟื้นฟูบรรยากาศที่ดีในการทำงานล้วนแต่ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น องค์กรที่ไม่หยุดเรียนรู้คือองค์กรที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และบรรยากาศในการทำงานที่มีการเรียนรู้อยู่เสมอจะทำให้องค์กรนั้นสร้างสิ่งใหม่ได้เพิ่มเติม องค์กรที่มีการมีการสื่อสารกันด้วยความเข้าใจและรู้หน้าที่รู้การกระจายงานคือองค์กรที่พนักงานมีความตั้งใจทำงานและมีความรักความซื่อสัตย์ต่อองค์กร สิ่งเหล่านี้เราสามารถสร้างขึ้นได้ เพียงแค่มีชุดความรู้ที่เหมาะสมและผู้ให้ความรู้ที่มีศักยภาพ

                เราเชื่อว่ามีความรู้มากมายในโลก ไม่ใช่แค่วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ แต่รวมไปถึงศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ศาสตร์แห่งการเข้าใจตนเองและผู้อื่น ศาสตร์แห่งความสงบใจจิตที่ไม่ได้ระบุว่าต้องจากศาสนาใด ศาสตร์เหล่านี้เราสามารถนำมันฝึกฝนและเรียนรู้ จากชุดความรู้กลายเป็นทักษะที่ติดตัวเรา เป็นทักษะชีวิต Life skills คือ สิ่งนี้ และเราให้ได้มากกว่าห้องเรียน มากกว่าข้อสอบ มากกว่าใบประกาศติดผนังบ้าน เพราะเราให้บรรยากาศที่เพลิดเพลินในการเรียนรู้ ให้คุณสนุกไปกับชุดความรู้ใหม่ที่จะเป็นของคุณตลอดไป

 

บริการของเรา

○            รับจัดหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการทำงาน ความสามารถในการบริหารงาน ความสามารถในการบริการ สร้างการทำความเข้าใจและการสื่อสารแบบเป็นระบบขององค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน ทั้งองค์กรภาครัฐ เอกชน และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

                รับจัดหลักสูตรและกิจกรรมเนื้อหาเฉพาะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในสถานศึกษาพร้อมอุปกรณ์ครบครัน เช่น หลักสูตรเรื่องการทำความเข้าใจและคลี่คลายความรุนแรงในเด็ก การเรียนรู้เรื่องการป้องกันและช่วยเหลือเด็กที่ท้องไม่พร้อม การทำความเข้าใจในเด็กที่เป็นบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น

                รับจัดหลักสูตรและกิจกรรมสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจต่อตนเอง การฝึกตนให้มีสมาธิในการทำงาน และการรับมือกับความกดดันในการทำงานอย่างสงบ การรับมือกับการอยู่ตนคนเดียวยามชรา การจัดการทรัพย์สินและประกันชีวิตหลังเกษียณ และการรับมือกับเครียดเมื่อพบกับประสบการณ์เลวร้าย โรคร้ายหรือความชรา เป็นต้น