เข้าใจ ป้องกัน ให้คำปรึกษาปัญหาท้องไม่พร้อม

เข้าใจ ป้องกัน ให้คำปรึกษาปัญหาท้องไม่พร้อม

เรื่องรักๆ ใคร่ๆ เป็นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่น แต่จะทำอย่างไรเมื่อเรื่องรักๆ ใคร่ๆ บานปลายไปจนกลายเป็นปัญหาท้องไม่พร้อม จะป้องกัน รับมือกับปัญหานี้อย่างไร ให้คำปรึกษาอย่างไร และจะช่วยเหลือเด็กอย่างไร