เรียนสนุกตามพัฒนาการ

เรียนสนุกตามพัฒนาการ

เมื่อลูกน้อยการเรียนรู้จากการเล่นสนุก พ่อแม่ควรสนันความสนุกที่จะเรียนรู้นั้นอย่างไร

คุยเรื่องเพศกับลูกเริ่มต้นอย่างไร

คุยเรื่องเพศกับลูกเริ่มต้นอย่างไร

รับมือกับปัญหาหนักอก เมื่อลูกถามว่า "หนู/ผม เกิดมาได้อย่างไร"