จิตวิทยาครอบครัว

ทำอย่างไร...เมื่อลูกชายกลายเป็นหญิง
ทำอย่างไร...เมื่อลูกชายกลายเป็นหญิง

พ่อแม่ควรทำอย่างไรดีเมื่อลูกชายเริ่มเหมือนผู้หญิงเข้าไปทุกที ทั้งกิริยา ท่าทาง การพูดจา

เลี้ยงลูกให้เข้มแข็ง
เลี้ยงลูกให้เข้มแข็ง

การเลี้ยงดูที่ขาดความอบอุ่นและทำร้ายความรู้สึกของลูกนั้นจะไม่ได้ทำให้เขาโตขึ้นไปเป็นคน "เข้มแข็ง"นะ แต่...